Kadınlar uzun zamandan beri her alanda eşitlik ve özgürlük idealleri için cinsiyetçiliği ve baskıyı sona erdirmeyi amaçlayan bir hak mücadelesine girişmişlerdir. Çünkü kadınlar geçmişten günümüze devam eden ev içi alanlara hapsolan bir ideoloji içerisinde yer almış ve ev işlerine yönlendirilirken erkekler ise toplumsal kurumlarda yer almıştır. Ancak kadınlara yüklenen ev içi görevlerin, iddia edildiği gibi, onların doğasının gereği olmadığı ve erkeklerin sahip olduğu haklardan kadınların da yararlanması gerektiği gerçeği küresel çapta dikkat çekmektedir. Bu anlamda kadın hareketleri kadınların yer aldığı her noktada kadınların eşitliği, özgürlüğü ve refahı için çabalayan pek çok dayanışma ve farkındalık çalışmalarına dayanmaktadır. Kadınlar başta toplumsallaşmalarının önünde engel olarak gördükleri geleneklere, eşitsizliklere, hukuksal ve eğitim hakları yoksunluğuna karşı mücadele etmeye yönelmişlerdir.

Günümüzde ise pek çok kadın hareketi toplumda kadın emeğinin güçlenmesi ve kalkınması kapsamında onları bilinçlendirmektedir. Dolayısıyla kadın örgütleri ve dernekleri gündeminde kadın emeğine özgü yapısal sorunları ele almakla kalmayıp kadınların sosyal, siyasal ve sendikal hayata eşit katılımı ile ilgili sorunları da irdelemektedir. Bu noktada kadın hareketleri geçmişten günümüze toplumsal eşitliğin sağlanması noktasında önemli bir nitelik taşımaktadır.

Mor renk romantizmin, duygusallığın ve tutkunun rengidir. Gösterişli bir havası olan mor renk mücadele eden kadınların adeta simgesi olmuştur. Bu nedenle gerek ülkemizde, gerekse diğer ülkelerdeki kadın hareketlerinde kullanılan sembollerde mor renk sıkça kullanılmaktadır. Ülkemizde bir çok Kadın Derneği mor rengi kullanmakta, mücadelelerinde bu rengi sembol olarak kullanmaktalar.

Kuşadası’nda Mor Kadınlar ismini ilk kez CHP’nin İlçe Kadın Kolları seçiminde gördük. Seçimlerin tek adaylı olması beklenirken Olcay Aras demokratik hakkını kullanarak bu seçimde adaylığını açıklamış, her türlü zorluğa ve baskıya rağmen seçimdeki adaylığından vazgeçmeyerek demokratik bir seçime katkı sağlamıştır. Kuşadası CHP İlçe Başkanlığı seçimi gibi sönük geçmesi beklenen kadın kolları seçimi bu sayede oldukça çekişmeli ve yoğun katılımlı geçti. Demokrasinin ve çok adaylı seçimin de güzelliği zaten buradadır. Seçimin sonucunda kendilerine “Mor Kadınlar” diyen Olcay Aras ve ekibi kazanamamalarına rağmen demokrasi adına oldukça başarılı olmuşlardır. Her şey bir yana kazanan demokrasi olmuştur.

Olcay Aras başkanlığındaki Mor Kadınlar grubu seçimden sonra oluşumlarını dayanışma çalışmalarına yönlendirerek değişik projelere imza atmasını bilmişlerdir. Her ne kadar oluşumları siyasi bir gruplaşmaya dayansa da bundan sonraki çalışmalarını siyaseti bir kenara bırakarak devam etmeye başladılar. Bu da onların ihtiyacı olanlara yardım ve destek konusunda tarafsız olmalarını sağlamıştır. “Hepimiz Birlikteyiz” sloganı ile yola çıkan Kuşadası Mor Kadınlar topluma faydalı olmak için gerekli çalışmaları ve girişimleri hayata geçirmektedir.

Temel felsefeleri “Hepimiz Birlikteyiz” olan Mor Kadınlar yardıma ihtiyacı olan ve dezavantajlı olarak adlandırılan kim varsa ellerinden gelen yardımları yapmak, yardım sevenler ile yardıma gereksinim duyanlar arasında köprü görevi olmaktır. Bu yolla birçok yardımı ilgililerin sessiz sedasız ulaştırmışlardır. Böylece kimseyi sıkıntıya sokmadan, kimsenin reklamını yapmadan, insanları hiçbir ayrıma tabi tutmadan iyilik köprüsü kurmayı bilmişlerdir.

Kuşadası Mor Kadınlar savundukları fikirlerin tüm kadınları ilgilendirdiğini, kadınların haklarına sahip çıkmalarını önemli olduğunu, bunu yaparken de tüm insanlığa yardımcı olmaları gerektiği fikrini her fırsatta dile getiriyorlar. Bu söylemlerini sadece 8 Mart’ta değil, yılın her günü dile getirmeyi kendilerine görev biliyorlar. Özellikle son yıllarda artan kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenebilmesi için tüm güçleri ile çaba sarf ediyorlar. Kadının olduğu her yerde, ezilenlerin olduğu her yerde olmak istiyorlar. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde insanların sağlığını riske atmadan çalışıyorlar.

Görünen o ki Kuşadası Mor Kadınlar ihtiyacı olanlara yardıma koştukları gibi önemli olaylarda da duyarlılıklarını gösteriyorlar. Siyasetin yoğun olmadığı günlerde sessiz kaldıkları gibi zamanı gelince sahalara ineceklerini hissettiriyorlar. Toplumdan dayanışmaya ve yardımlaşma en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde yaptıkları olumlu çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Siyaset zor iştir ve çok bilinmeyenli denklemdir. Bu denklemi çözdüklerinde siyasette de başarılı olabileceklerini inanıyoruz.

“Sağlam göz ağlasa kör gözden yaş çıkar.” (Uygur Atasözü)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir